نمایش اخبار

اولين نشست مديران و کارشناسان معاونت امور اجتماعي و فرهنگي سازمان بازرسي در سال 97 برگزار شد 1397/2/19  معاون امور اجتماعي و فرهنگي سازمان بازرسي در اولين نشست صميمانه با مديران و کارشناسان بازرسي سازمانها و شرکتهاي متبوع ، ورود صادقانه و خالصانه در نظارت بر کارها و توجه مستمر به اين امر تا لحظه خروج براي حل مسائل را از مهمترين توجهات هر بازرس دانست. 

به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي به نقل از دفتر بازرسي معاونت امور اجتماعي و فرهنگي؛ در اين نشست که به منظور آشنايي و ايجاد وحدت رويه در جهت بهره وري در انجام امور برگزار شد، دکتر محمد هادي سمواتي ضمن تاکيد بر اصلاح فرآيند کار بازرسي و سيستمي نمودن آن، کارايي و اثربخشي را دو مقوله مهم در پويايي امور و فعاليتهاي اجرايي مطرح کرد.

وی تلاش بازرسان به منظور ارتقاء سطح دانش و توسعه فردي را امری ضروری دانست و تصریح کرد: ورود صادقانه و خالصانه در نظارت بر کارها و توجه مستمر به اين امر تا لحظه خروج براي حل مسائل از مهمترين توجهات هر بازرس می باشد.

معاون سازمان بازرسی افزود : امانتداري و صداقت دو ويژگي مهم بازرسان در حفظ اطلاعات مي باشد و آنان مي بايست براي انجام کار حرفه اي  به سلاح علم ، ايمان و تخصص مجهز باشند.

بنابر این گزارش، در پايان جلسه مديران و کارشناسان نقطه نظرات و راهکارهاي تجربي خود در خصوص نظارت و بازرسي هاي قبل ، حين و بعد از انجام امور را به بحث و تبادل نظر گذاشتند.

گفتني است اين جلسه با حضور مديران و کارشناسان بازرسي سازمان ها و شرکت هاي زير مجموعه معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران در سالن آسمان اين معاونت برگزار شد.

 تعداد بازدید: 525

print