انتصابات

آرشیو انتصابات

شاخه
حكم انتصاب سركار خانم افخم السادات فاطمي به سمت مدير بازرسي سازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران
17/11/2018 03:26:58 ب.ظ

ادامه مطلب...


حكم انتصاب جناب آقاي احسان سعادت به سمت بازرس اداره كل حمل و نقل عمومي و امور مناطق
17/11/2018 03:13:55 ب.ظ

ادامه مطلب...


حكم انتصاب جناب آقاي امين ساساني نژاد به سمت مدير بازرسي شركت كنترل كيفيت هوا
17/11/2018 03:03:46 ب.ظ

ادامه مطلب...


حكم انتصاب جناب آقاي محمد كريم رودكي مدير بازرسي شركت پيام رسا شهرداري تهران
17/11/2018 02:54:18 ب.ظ

ادامه مطلب...


حكم انتصاب جناب آقاي جواد سليمي به سمت رئيس اداره رسيدگي به شكايات سازمان بازرسي شهرداري تهران
17/11/2018 02:43:24 ب.ظ

ادامه مطلب...


حكم انتصاب جناب آقاي بهمن ابره دري به سمت سرگروه بازرسي خدمات شهري
17/11/2018 02:11:14 ب.ظ

ادامه مطلب...


حكم انتصاب جناب آقاي شهرام محمدي به سمت سرگروه بازرسي نظارت و اجرا سازمان بازرسي شهرداري تهران
14/11/2018 08:43:35 ق.ظ

ادامه مطلب...


حكم انتصاب جناب آقاي مهدي كمالي نژاد به سمت مدير بازرسي شهرداري منطقه 8
13/11/2018 02:03:58 ب.ظ

ادامه مطلب...


حكم انتصاب جناب آقاي ابوالفضل حميدي زاده به سمت بازرس اداره كل هماهنگي مناطق و سازمان هاي فني و عمران
13/11/2018 01:34:44 ب.ظ

ادامه مطلب...


حكم انتصاب جناب آقاي مهدي منصوري خجسته به سمت مدير بازرسي شركت يادمان سازه
13/11/2018 01:10:03 ب.ظ

ادامه مطلب...