با حضور معاون شهرسازی و معماری سازمان بازرسی انجام شد
بررسی موضوعات شهرسازی و معماری منطقه 15 1397/9/13ارزیابی دوره ای از نحوه عملکرد معاونت شهرسازی و معماری منطقه 15 با حضور حمیدرضا میرزاعلی معاون شهرسازی و معماری سازمان بازرسی شهرداری تهران ، علیپور مدیر بازرسی منطقه، رضایی معاون شهرسازی و معماری منطقه 15 و هیئت همراه برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی به نقل از دفتر بازرسی منطقه 15، در این نشست مشکلات موجود در منطقه بیان شد و معاون شهرسازی و معماری سازمان بازرسی به بررسی نقاط قوت و ضعف سامانه شهرسازی شهر تهران ( سامانه ناحیه محوری) پرداخت.


وی در این جلسه بر تلاش در جهت انجام انجام اموری نظیر بروز شدن گواهی ها و پروانه های ساختمانی، ممانعت از توقف و قصور در فرآیند ارسال پرونده به اداره ماده صد، رفع مغایرت بین گزارش مامور بازدید با ناظر در سامانه نگهداشت شهر (سامانه ناحیه محوری) و به روزنگهداشتن کارتابل شهرسازی نواحی و همچنین کاهش تعداد برگشتی های پرونده های شهرسازی بین دفاتر خدمات الکترونیک و شهرسازی منطقه تاکید کرد.

میرزا علی در ادامه از افزایش صدور پروانه این منطقه از نظر تعداد و متراژ هریک به میزان 19و 23 درصد و نیز کاهش میانگین زمان صدور پروانه به نسبت میانگین شهر تهران به 39 روز ، از حوزه شهرسازی منطقه 15 قدردانی کرد.
تعداد بازدید: 55

print