دبیرخانه کمیته مدیران بازرسی شهرداری کلانشهرها

 اخبار ویژه
کارگاه تخصصي فني و عمراني ويژه کارشناسان بازرسي کلانشهرها برگزار شد

کارگاه تخصصي فني و عمراني ويژه کارشناسان بازرسي کلانشهرها برگزار شد

1394/3/9

ادامه
بيست و دومين همايش بازرسي کلانشهرهاي کشور برگزار شد

بيست و دومين همايش بازرسي کلانشهرهاي کشور برگزار شد

1394/3/9

ادامه
مصوبه 1

مصوبه 1

1394/3/9

ادامه
بيست و يکمين همايش مديران بازرسي کلانشهرهاي کشور در همدان برگزار شد

بيست و يکمين همايش مديران بازرسي کلانشهرهاي کشور در همدان برگزار شد

1394/3/9

ادامه

خبر دبیرخانه

درباره ما

سالهای 61-57

انحلال اداره کل بازرسی و تشکيل گروه تحقيق دادستانی متشکل از 4 نفر و انحلال گروه تحقيق دادستانی دراواخر سال 1360 .
سالهای 68- 61
تشکيل اداره کل بازرسی و رسيدگی به شکايات در اوايل سال 61 و انحلال آن در پایان همان سال .2 -تشکيل سازمان نـظارت و پيگيری در اواخر سال 61و فعاليت نسبتا مطلوب تاسال 68 .
سالهای 76- 68
خارج شدن سازمان از انجام وظايف ذاتی و ماهوی خود و داخل شدن به مقوله کسب درآمد و مقاصد اقتصادی . اصليترين وظيفه سازمان در اين دوره 9 ساله تحت عنوان کميسيون منتخب عبارت بود از :
1 - فروش تراکم . 2- توافقات در قالب پروژه های مشارکتی .آشنایی با بازرسی شهرداری کلانشهرها

ارتباط با ما

  • تهران -پارک شهرخیابان بهشت -شهرداری تهران طبقه پنجم سازمان بازرسی شهرداری تهران((کروکی))
  • 55611112
  • داخلی 2260-2218-2253
  • 021-55620061
  • 30004232
  • info@bazresi.tehran.ir
  • http://bazresi.tehran.ir

دبیرخانه کمیته مدیران بازرسی

تبلیغات


من این شعار را برای امسال انتخاب کردم: «دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی». امیدواریم این شعار در عمل تحقّق پیدا کند و هر دو کفّه‌ی این شعار، یعنی ملّت عزیزمان، ملّت بزرگمان، ملّت با همّت و با شجاعتمان، ملّت بصیر و دانایمان، و همچنین دولت خدمتگزار بتوانند به این شعار به معنای حقیقی کلمه عمل بکنند و آثار و نتایج آن را ببینند.