کمیته بازرسی مجازی،همکاران ارجمند،مدیران وکارشناسان خبره در حوزه های تخصصی زیر را به همکاری دعوت می نماید.

 

علاقه مندان می توانند فرم ثبت نام را تکمیل وبه نشانی پست الکترونیکیkamkar-a@tehran.ir ارسال نمایند

  • کارگروه فنی
  • کارگروه بازرسین
  • کارگروه پژوهشی

فرم ثبت نام