نمایش اخبار

نمایش اخبار ویژه

با احکام جداگانه از سوی رئیس سازمان بازرسی
انتصابات جدید در سازمان بازرسی انجام شد

طی احکام و مراسم جداگانه از سوی رئیس سازمان بازرسی انتصابات جدید مدیران بازرسی در حوزه های شرکت شهربان و حریم بان، موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری و اداره کل امور خدمات شهری انجام شد.


 مراسم تکریم و معارفه مدیر بازرسی شرکت شهربان و حریم بان برگزار شد

 طی حکمی از سوی رئیس سازمان بازرسی محمد میرزایی در سمت مدیر بازرسی شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران معرفی و از زحمات علی اکبر ساری مدیر بازرسی سابق این شرکت که پس از 30 سال خدمت به درجه بازنشستگی نائل شد، تقدیر بعمل آمد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی شهرداری تهران؛ در مراسم تکریم و معارفه مدیر بازرسی شرکت شهربان و حریم بان، که با حضور جانشین سازمان بازرسی، مدیر عامل شرکت شهربان و حریم بان، معاون سازمان بازرسی در حوزه خدمات شهری و جمعی از مدیران دو مجموعه برگزار شد، علی ایرانشاهی کار شرکت شهربان و حریم بان را به جهت ارتباط مستقیم با مردم بسیار حساس و مهم دانست و گفت: بحث شهربان، حریم بان و معربان بحثی چند وجهی است و با نگاه سطحی و تک بعدی نمی توان پاسخگوی مشکلات بود.

وی فعالیت های فرهنگی انجام شده و استفاده از ابزار رسانه را یکی از گام های مثبت در دوره فعلی مدیریت شرکت شهربان و حریم بان دانست و افزود: قطعا رسیدگی به مسائل و مشکلات به صورت ریشه ای و برخورد مناسب پرسنل می تواند ذهنیت منفی ایجاد شده نسبت به شرکت را تا حد زیادی ترمیم نماید.
ایرانشاهی با اشاره به رویکرد حمایتی سازمان بازرسی تاکید کرد: این سازمان در راستای پیشگیری از تخلفات، همگام و هماهنگ با سیستم های عملکردی شهرداری قدم بر می دارد و هدف غایی تمام مجموعه شهرداری خدمت به مردم و رضایت کامل شهروندان است.

سید امیر فتاحیان مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان نیز در این مراسم جنس کار شهرداری را به جهت گستردگی خدمات، متفاوت با دیگر ارگان ها دانست و عنوان کرد: حوزه کاری ما کاملا اجرایی است و با توجه به اینکه در این مدت نگاه مردم به شرکت شهربان و حریم بان خیلی مثبت نبوده است، تمام تلاش خود را کرده ایم تا با انجام کار فرهنگی، نگاه مردم را به این شرکت تغییر دهیم.

 

 مدیر بازرسی جدید موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران منصوب شد
شهروز ابوالفتحی با حکم رئیس سازمان بازرسی در سمت مدیر بازرسی جدید موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی شهرداری تهران؛ در مراسم تکریم و معارفه مدیر بازرسی موسسه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری که با حضور جانشین سازمان بازرسی، مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره کارکنان، معاون سازمان بازرسی در حوزه منابع انسانی و جمعی از مدیران دو مجموعه برگزار شد، علی ایرانشاهی مهمترین وظیفه بازرسی را پیشگیری از بروز تخلف بیان کرد و گفت: اساس کار بازرسی بر این است تا با ارائه پیشنهادات و راهکارهای لازم به مجموعه های اجرایی شهرداری، به آنها در انجام وظایف محوله کمک نموده تا از آسیب های احتمالی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه عمده سهامداران صندوق ذخیره ، پرسنل شهرداری می باشند، بر حساسیت این موسسه در اجابت به موقع و کامل درخواست های کارکنان تاکید کرد و افزود: سازمان بازرسی تمام تلاش خود را برای حفظ حقوق کارکنان شهرداری به کار می گیرد.

قائمی مدیر عامل صندوق ذخیره کارکنان نیز در این مراسم بازرسی را همراه و همگام با مدیران اجرایی شهرداری دانست و ضمن تقدیر از زحمات و خدمات محمد رسول سوداگر مدیر بازرسی سابق موسسه صندوق ذخیره کارکنان، برای ابوالفتحی مدیر بازرسی جدید این موسسه آروزی موفقیت و تندرستی کرد.

 لازم به ذکر است محمد رسول سوداگر در حال حاضر در سمت معاون اجرایی سازمان بازرسی در حال فعالیت می باشد.

 
 انتصاب مدیر بازرسی جدید اداره کل امور خدمات شهری
مراسم تکریم و معارفه مدیر بازرسی اداره کل امور خدمات شهری شهرداری تهران با حضور جانشین سازمان بازرسی و مدیرکل امور خدمات شهری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی؛ علی ایرانشاهی در این مراسم که روز شنبه 12 آبان برگزار شد اظهار داشت: اداره کل خدمات شهری از نظر کار و عملیات اجرایی شباهت زیادی به بازرسی دارد با این تفاوت که شما نظارت تخصصی انجام می دهید و ما بازرسی به معنای عام هستیم .
وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد اداره کل امور خدمات شهری افزود: موفقیت هایی که در این مجموعه به دست آمده به این جهت است که اداره کل خدمات شهری به گونه ای عمل کرده است که شهرداران مناطق و مدیران دیگر حوزها ، این اداره کل را نهادی تخصصی دیده اند که می خواهد به آنها در انجام کارهایشان کمک کند.

اصغر عطایی مدیر کل امور خدمات شهری شهرداری تهران نیز نگاه و ماموریت های اداره کل امور خدمات شهری را همسان با ماموریت های نظارتی سازمان بازرسی دانست و گفت: اگر همراهی ، همگامی و تعامل خوب بین دستگاه های اجرایی و مجموعه های نظارتی نباشد، خیلی نمی توانیم در فعالیت هایمان موثر باشیم و اگر بخواهیم نقشی را ایفا کنیم لازمه آن ایجاد یک وحدت رویه و یکپارچکی است.

لازم به ذکر است در پایان این مراسم حسین عبداله ئی با حکمی از سوی رئیس سازمان بازرسی به عنوان مدیر بازرسی جدید اداره کل امور خدمات شهری منصوب و از خدمات حسن اختر دانش مدیر بازرسی سابق این اداره کل تقدیر شد.

 

 

 

 

print

03/11/2018 01:50:38 ب.ظ


تعداد بازدید: 412