نمایش اخبار

نمایش اخبار ویژه

ایرانشاهی درجلسه شورای مدیران بازرسی مناطق 22 گانه:
بازرسی در مقابل توصیه و سفارش با جدیت تمام می ایستد

جانشین سازمان بازرسی با اشاره به حساسیت های کار بازرسی درمقایسه با دیگر بخش ها گفت: بازرسان ممکن است در کار خود با برخی سفارش ها و توصیه ها مواجه شوند و بی شک توصیه و سفارش در مجموعه بازرسی نقطه ای از اعراب ندارد.به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی شهرداری تهران؛ علی ایرانشاهی در جلسه شورای مدیران بازرسی مناطق 22 گانه که ظهر یکشنبه 29 مهرماه برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: در این دوره از مدیریت سازمان بازرسی رویکردهایی اتخاد شده که بخش عمده ای از این اصول و رویکردها عملیاتی شده و بخشی نیز در دستور کار سازمان است.

وی به مهم ترین اصول مد نظر سازمان بازرسی اشاره کرد و افزود: مهم ترین اصل در بازرسی قانون گرایی است. قانون فصل الخطاب بازرس است و اگر در انجام فعالیت ها قانون گرایی حاکم باشد ، به عدالت نزدیک خواهیم شد.
وی بر اهمیت بحث پیشگیری در بازرسی تاکید کرد و بیان داشت: هنر ما به عنوان سیستم نظارتی در این است که نگذاریم تخلف صورت گیرد. اینکه بعد از نقض قانون و بروز تخلف به بررسی موضوعات بپردازیم تاثیر چندانی در سالم سازی سیستم نخواهد داشت.

ایرانشاهی مهم ترین راهکار پیشگیری را سیستمی کردن امور دانست و تصریح کرد: وقتی خدمات به صورت سیستمی ارائه شود و مواجهه حضوری از بین برود، بخش زیادی از تخلفات کاهش می یابد. همچنین ساختار سازی و فرایندسازی ها نیز باید با دیدگاه سیستمی انجام شود.
جانشین سازمان بازرسی به دشواری ها و حساسیت های کار بازرس در مقایسه با کارمندان دیگر اشاره کرد و گفت: از آنجایی که بازرسی به نوعی با قضاوت همراه است، باید رعایت حق الناس را مدنظر قرار داده و اگر در بیان گزارشات حقی از کسی ضایع شود، بازرس اولین شخصی است که پاسخگو می باشد.
وی با بیان اینکه بازرسان در کار خود گاهاً با برخی توصیه و سفارش ها از سوی افراد مواجه می شوند تاکید کرد: ما به هیچ عنوان نباید توصیه پذیر باشیم و عدم رعایت این موضوع، در وادی حق الناس است.

ایرانشاهی از بازرسان خواست تا تحث تاثیر حرف و حدیث ها قرار نگیرند و گزارشات خود را بر اساس مستندات و مدارک قابل دفاع ارائه کنند.
وی تعامل بازرسی و حراست را مورد توجه قرار داد و افزود: بازرسی و حراست چشم و گوش سیستم می باشند و هر قدر این هم افزایی، تعامل و همکاری بین دو مجموعه بیشتر باشد در پیشبرد امور موثرتر خواهد بود.

نصراله آبادیان شهردار منطقه 11 نیز در این نشست با اشاره به رویکرد شهردار محترم تهران و رئیس سازمان بازرسی که رویکردی پیشگیرانه می باشد گفت: سازمان بازرسی در حوزه امور مناطق با ارائه پیشنهادات و بیان نقطه نظرات خود، همراهی و همکاری خوبی با مناطق در جهت تسهیل گری امور خواهد داشت.
وی افزود: در این دوره از مدیریت شهری شاهد دو برنامه مهم بوده ایم.  یکی بحث بازنگری طرح تفضیلی و دیگری برنامه سوم توسعه است که سازمان بازرسی در هر یک از این برنامه ها می تواند با نگاه پیشگیرانه نقش موثری را در بازدارندگی برخی از موضوعات ایفا کند.

بر اساس این گزارش در پایان این مراسم محسن وشایی نطنزی با حکم رئیس سازمان بازرسی به عنوان سرگروه بازرسی پهنه شمال شهر تهران معرفی شد.

 

 print

23/10/2018 01:43:59 ب.ظ


تعداد بازدید: 239